Nová kolekce designérky Anežky Juhové odkazuje ke starodávné rostlině, vzácnému kořeni Taro. Tato plodina je známá nejen díky svým okrasným listům, ale především díky bohatství, které ukrývá v zemi. Kořeny představují něco pevného, co není vidět, a přesto to může být to nejsilnější a nejvzácnější, co rostlina má.
Hlavní inspirací kolekce je rovnováha. Rovnováha nikoli jako něco statického, ale naopak jako dynamika různorodosti. Kontrasty tvarosloví šperků nás mají utvrzovat v tom, že nic nejde bez druhého. Než něco půjde hladce, může být dobré předtím narazit. Stejně tak jako krásné listy a květy rostlin by nemohly okrašlovat krajinu bez svých kořenů.
Do organických tvarů inspirovaných amorfní estetikou začala designérka zapojovat drahé kameny, jako jsou rubíny, smaragdy, safíry, ale také onyxy nebo ametysty.
Taro přirozeně navazuje na autorčinu předchozí kolekci In Motion, ve které se designérka zabývala šperkem jako předmětem zkoumání okolní krajiny. Prsteny, které vznikly, byly navrženy tak, aby na první pohled nebylo jasné jak se nosí, a tak vybízely svého pozorovatele k hlubšímu zkoumání. Nové autorčiny šperky tyto objekty doplňují o nositelné kusy.
Taro
materiály: zlato, stříbro, pozlacené stříbro, onyxy, ametysty, safíry, smaragdy, rubíny,
Koncept kolekce Eternite vychází z potřeby člověka se neustále k něčemu poutat či vracet. Hledat pevné body kterých se můžeme chytit, jistoty, které jsou stálé a neměnné. Všechna naše viditelná i neviditelná spojení, která jsme si vytvořili, vzpomínky i naše sny, které si uchováváme napříč plynoucím časem a měnícím se okolím.
Eternite
Materiály: stříbro, pozlacené stříbro, perly
Představivost, přirozenost, způsob vidění světa, to vše z nás dělá jedinečné osobnosti. Seznamujeme se s prostředím naším nejpřirozenějším smyslovým vnímáním a kontext našich zkušeností je zásadní pro naše veškerá objevování. Ve své diplomové práci se autorka snaží přiblížit, jak je důležité se neustále dívat kolem sebe, vnímat prostředí, ve kterém žijeme a nenechat se strhnout technologickou revolucí nebo ustrnout ve virtuálním světě. Kolekce Landscape in Motion sestává z kolekce objektů, především šperků, inspirovaných proměnami prostředí kolem nás, obzvláště pomíjivou nebeskou oblačností.
In Motion
Materiály: stříbro, pozlacené stříbro
Objekty kolekce Clouds představují právě tu viditelnou pomíjivost a proměnlivost. Mraky neustále běží oblohou dál a mění své tvary, někdy padají dolů a sedají si do údolí, zahalují ho do ranního oparu a nebo se naopak rozestoupí a z oblohy úplně zmizí.
Clouds
Materiály: stříbro, pozlacené stříbro
První autorčina kolekce je inspirovaná neživou přírodou, jejím nahodilým uspořádáním, náhodou vzniku a jejího zániku. Tvarosloví šperků vychází převážně z promněnlivých krystalických struktur.
Ore
Materiály: stříbro, pozlacené stříbro, porutheniované stříbro
Výstavy


2022
Designblok 24., Kolekce Taro, Gabriel Loci, Praha

2021
The Marzee International Graduate Show, Nijmegen
Designblok 23., Kolekce Eternite, Gabriel Loci, Praha
Diploma&Bachelor's work, Kolekce Landscape in Motion, Pražská tržnice, Praha

2020
Designblok 22., Prezentace ateliéru K.O.V., Výstaviště Holešovice, Praha

2019
Designblok 21., Prezentace ateliéru K.O.V.
Svoboda, Pohled mladé generace, Czech Centre Prague
On the Road, Galerie Marzee, Nijmegen, Netherlands
Anežka Juhová je absolventkou Ateliéru K.O.V. na pražské UMPRUM a její diplomová práce Landscape in Motion byla vybrána do prestižní soutěže The Marzee International Graduate Show.
Inspiraci pro svou tvorbu čerpá svobodně. Z mraků plynoucích po obloze, syrové přírody, snů nebo vzpomínek.

„Přemýšlím o šperku jako o něčem, co obsahuje tajemství, vzpomínku či osobní význam, který nám pomáhá ukotvit v měnícím se prostředí a čase to, co ukotvit chceme.”
Kontakt
+420 731 903 601
anezka.juhova@gmail.com
Instagram
CZECHDESIGN
Myslíkova 209/5 Praha 1
www.czechdesign.cz
DEBUT gallery
Malé náměstí 12 Praha 1
www.debutgallery.cz
DEELIVE design store
Smetanovo nábřeží 4 Praha 1
www.deelive.cz
ARTISÈME
Velkopřevorské nám. 4, Praha 1
www.artiseme.com
ONES
Újezd 1, Praha 5 www.onesconcept.cz
Made on
Tilda